Bulgaristan Vize Başvuru Merkezi 444 18 83

Uzun Vadeli D Vize (Oturma İzni Vizesi)

Uzun Vadeli D Vize (Oturma İzni Vizesi) için Bulgaristan Vize Başvuru Merkezi 444 18 83 ü arayabilirsiniz.

UZUN VADELİ D VİZE (OTURMA İZNİ VİZESİ)

UZUN VADELİ D VİZE (OTURMA İZNİ VİZESİ)

Uzun Vadeli D Vize (Oturma İzni Vizesi) ile Türkiye’ye gelen yabancılar vize muafiyeti süreleri olduğu sürece ülkemizde kalabilirler. Bu süreden daha fazla kalmak isteyen yabancıların, "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" uyarınca ikamet izni için yetkili makamlara başvurmaları gerekmektedir. Yabancı oturma izni vizesi ülkemizde vize veya muafiyet süresinden daha uzun süre kalma hakkı verir. Yetkili makam olarak belirlenen İl/İlçe Göç İdaresi, ikamet amacına göre her bir yabancının başvurusunu kabul etmekle görevlendirilmiştir. Yabancılar, şahsen veya (varsa) bir yabancının avukatı veya yasal olarak kendilerini temsil eden bir kişi aracılığıyla oturma izni vizesi başvurusunda bulunabilirler. Ancak yetkili makam gerekli gördüğü takdirde başvuru sürecinde yabancıların da hazır bulunmasını talep edebilir.

İkamet Uzatma Nasıl Olur

Oturma izni vizesi sonrası ikameti uzatmak için başvuda bulunanlar;

 • Çalışma izninin ikamet izninin sona ermesinden (60) gün önce ve ikamet izninin sona ermesinden önce,
 • Vizesiz süre boyunca herhangi bir zamanda
 • Vize veya vizesiz süre en fazla on günü aşmışsa,

Çalışma izni alınmışsa İptal veya sona erme/iptal tarihinden itibaren on gün içinde ibraz edilmelidir. İl/İlçe Göç İdaresi tarafından alınan ikamet izni başvurusu sistem üzerinden Göç İdaresine gönderilir ve ikametgah kartı yazdırılır. Merkez tarafından yazdırılan ikamet kartı yabancının başvuru sırasında bildirdiği adrese posta ile gönderilir. .

Oturma İzninin Kaç Gün Verilmesi Gerekiyor?

Oturma izni vizesi süresinde İkamet izninin düzenlendiği gün sayısı ve ne tür oturma izinleri var hemen bakalım;

 • Aile İkamet İzni
 • İnsan ticareti mağdurları
 • İnsani İkamet İzni
 • Kısa dönem ikamet izni
 • Öğrenci İkamet İzni
 • Uzun dönem ikamet izni

Altı (6) tipi vardır. İkamet izni için gerekli belgeler her ikamet türü için ayrı ayrı belirtilir.

Oturma İzni Dışında Kalanlar

Vizenin geçerlilik süresi veya vizesiz süresi içinde Türkiye'de bulunan herkes vizeden muaftır. Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girenler hariç şunlar açıklanabilir;

 1. Türkiye Cumhuriyeti'nin katıldığı anlaşma ile ikamet izninden muaf tutulanlar
 2. Türkiye'de geçici olarak dış temsilciliklere atanan ve pasaportlarına geçici görev tasdiki verilenler, Dışişleri Bakanlığı'ndan altı aya kadar izinli muaf tutulabilir.
 3. Uluslararası kurum ve kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerinde görev yapan ve kimlikleri sözleşme ile belirlenenler hariç.
 4. Uluslararası koruma statüsü sahiplerinin geçerli tescil belgesi veya kimlik belgelerine sahip olanlar ve uluslararası koruma başvuruları kabul edilenler hariç.
 5. Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti teyit belgesine sahip olanlar hariç.
 6. "İskan Kanununda" belirtilen muhaceret belgesine sahip olanlar hariç.

Yukarıdakiler, (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen yabancılar, görev süreleri boyunca geçerli belgelerle Türkiye'de kalırlar, belgelerin şekil ve içeriği Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenir. Ayrıca (ç), (d), (e) ve (f)'de belirtilen yabancıların ikamet izni muafiyet süreleri sona erdikten sonra Türkiye'de kalmaya devam ederler. Göç İdaresine başvurmaları gerekir. Vatansız ve uluslararası koruma statüsü sahipleri hariç, yabancıların Türkiye'de kalmalarına izin veren belge ve izinler ile ikamet izninden muaf tutuldukları süreler toplam ikamet izni süresine dahil değildir.

Oturma İzinleri Arasındaki Dönüşüm Ne Anlama Geliyor?

İkamet izin türlerinden birine sahip olan ve ikamet izni alma sebeplerinin sona ermesinden sonra ülkemizde kalmak isteyen ve ikamet amacına uygun ikamet türüne başvurması gereken yabancıları ifade eder. .Bu süre haklı nedenin sona ermesinden sonra on gündür. Bu ikamet izni türlerinden birine sahip olan yabancılar, ikamet izni alma nedenlerine ek olarak yeni sebeplere sahip olup, asıl yabancı ikamet izni ile kalmaya devam edebilir veya yeni ikamet izni başvurusunda bulunabilirler. Örneğin;

 • Aile ikamet izni sahibi yabancının, aile ikametgahı alma nedeninin artık geçerli olmaması halinde, aile ikametine son verilir ve kalış amacına uygun ikamet izni düzenlenir.
 • Aile oturma izni vizesi olan bir yabancının öğrenci izni alabilmesi için gerekli şartlar ortaya çıkarsa, aile izni devam eder ve öğrenci izni ile aynı haklardan yararlanabilir.
 • Çalışma izni olan bir yabancının öğrenci izni alabilmesi için gerekli şartlar oluştuğu takdirde, çalışma izni devam edecek ve yabancı öğrenci izni ile aynı haklara sahip olacaktır.
 • İnsani ikamet izni veya insan ticareti iznine sahip yabancılar, koşulları sağlamaları halinde öğrenci izni de alabilirler ve öğrenci ikamet izni almadan önce izinde belirtilen haklardan yararlanabilirler.
 • Mülteciler, şartlı mülteciler, ek koruma statüsü sahipleri, insani ikamet izni sahipleri ve geçici koruma altındaki kişilere uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmamaktadır.
 • Öğrenci ikamet izni sahibi yabancının şartları değişir ve ailesi ikamet izni alınabilecek duruma gelirse, kendisine aile ikamet izni düzenlenir ve kişi ikamet şart ve haklarından yararlanmaya devam eder. Öğrenci oturma izni vizesi alma hakkına sahiptir.